Προς τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Για το μάθημα “Υδρολογία” θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις τις παρακάτω ημερομηνίες:

1. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 14:00-20:00 (διπλό μάθημα)
2. Πέμπτη 1 Μαρτίου 17:00-20:00
3. Παρασκευή 2 Μαρτίου 14:00-20:00 (διπλό μάθημα)

Από τη Γραμματεία