Από αύριο, Τετάρτη 26-09-2018, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για να παραλάβουν το δελτίο ενεργοποίησης (προσωπικός κωδικός) και μία βεβαίωση σπουδών. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής, να τα προσκομίσουν για να λάβουν τον κωδικό τους και τη βεβαίωση σπουδών. Οι βεβαιώσεις σπουδών και οι κωδικοί είναι προσωπικοί και θα παραδίδονται μόνο στους φοιτητές. Τα έγγραφα μπορούν να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο μόνο με την κατάθεση εξουσιοδότησης. Όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία, μπορούν να παραλάβουν τους κωδικούς τους και τη βεβαίωση σπουδών με αίτησή τους στα ΚΕΠ.

Δείτε το σχετικό βίντεο για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε αφού παραλάβετε το δελτίο ενεργοποίησης με τους κωδικούς πρόσβασης: https://youtu.be/484y8K27qI8

Με τον κωδικό σας θα κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα στην ιστοσελίδα: http://academicid.minedu.gov.gr/

Στο εξής η επικοινωνία με τη Γραμματεία για αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις, διευκρινήσεις θα γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία θα χρησιμοποιείται το ιδρυματικό σας e-mail του Πανεπιστημίου και όχι το προσωπικό σας. Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφετε το Α.Ε.Μ. και το όνομά σας. Αν θέλετε, να προσέλθετε στη Γραμματεία, να γνωρίζετε ότι θα δέχεται τους φοιτητές τις ώρες 11.00-13.00.

Από τη Γραμματεία