Το μάθημα “Προγραμματισμός για Μηχανικούς” 1ο εξάμηνο, θα διδάσκεται ως εξής:

Δευτέρα 14.00-17.00, αίθουσα 6, εργαστήριο

Πέμπτη 16.00-18.00, αίθουσα 1, θεωρία

Από τη Γραμματεία