ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8-10-2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

1) Οικολογική Μηχανική (7ο εξάμηνο)

2) Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων (7ο εξάμηνο)

3) Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (7ο εξάμηνο)

Από τη Γραμματεία