Αγαπητοί φοιτητές

Το μάθημα “Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων” της Τετάρτης 14-11-18 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ειδοποιηθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Από τη Γραμματεία