Οι αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας για το μάθημα “Φυσική Ι” θα πραγματοποιηθούν:

Τρίτη 13/11, ώρα 18.00-20.00, κτίριο Μπακόλα και Σιαλβέρα

Τετάρτη 14/11, ώρα 18.00-20.00, κτίριο Μπακόλα και Σιαλβέρα

Από τη Γραμματεία