Παρακαλούνται οι μετεγγραφέντες φοιτητές ακ. έτους 2018-2019 οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για σίτιση, να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από  Πέμπτη 15/11/2018 έως και Τετάρτη 21/11/2018.

Σχετικό αρχείο:   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΙΤΙΣΗ