Το μάθημα «Φυσική Ι» 1ου εξαμήνου για την τρέχουσα εβδομάδα θα διδαχθεί ως εξής:

Η διδασκαλία της Τετάρτης θα γίνει 18.00-20.00 αντί 14.00-16.00

Από τη Γραμματεία