Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Παρακαλούμε να ελέγχεται τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα ή στις αίθουσες.


Από τη Γραμματεία