Η διδασκαλία του μαθήματος ‘’Γεωδαισία (Τοπογραφία και GIS)’’ αναβάλλεται για την Πέμπτη 21/02/2019 και την Πέμπτη 28/02/2019. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα γίνουν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Ντάσιου