Μόνο για την επόμενη εβδομάδα το μάθημα ” Ειδικά θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στις 15:00 και όχι την Παρασκευή 5 Απριλίου.