Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Για την επιλογή των φοιτητριών/τών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα στο πληροφοριακό σύστημα iposition στη διεύθυνση https://arch.ece.uowm.gr/iposition/index.php  .

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020  έως Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Θα πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο .pdf της ηλεκτρονικής βαθμολογίας.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του ΤΧΜ (και του πρώην ΤΜΠ, οι οποίες/οι ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου) που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνουν η Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης του ΠΔΜ κα Δόμνα Μιχαήλ, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΤΜΜ κος Γεώργιος Νενές και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΤΧΜ κος Ευθύμιος Τάγαρης. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 στις 16:00-18:00 στην αίθουσα  https://zoom.us/my/uowm.mech2 .