Μέθοδοι Καθολικής Βελτιστοποίησης: Θεωρία, Τεχνικές και Προσομοιώσεις MATLAB
07-09 Νοεμβρίου 2022

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση των τεχνολογικών τάσεων και προκλήσεων που αφορούν τις τεχνικές καθολικής βελτιστοποίησης.  Η βελτιστοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως η τέχνη της λήψης καλών αποφάσεων. Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι (ΕΑ) ανήκουν στην οικογένεια των στοχαστικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Αρκετοί εξελικτικοί αλγόριθμοι (ΕΑ) έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες που μιμούνται τη συμπεριφορά και την εξέλιξη βιολογικών οντοτήτων. Οι EA χρησιμοποιούνται ευρέως για την επίλυση προβλημάτων  βελτιστοποίησης είτε μιας αντικειμενικής συνάρτησης   είτε πολλών ταυτόχρονων μεμονωμένων. Οι EA έχουν επίσης εφαρμοστεί σε μια ποικιλία προβλημάτων μικροκυμάτων, σχεδίασης κεραίας, σχεδίασης ραντάρ και ασύρματων επικοινωνιών. Αυτές οι τεχνικές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν Γενετικούς Αλγόριθμους (GAs), Στρατηγικές Εξέλιξης (ES), Βελτιστοποίηση Σμήνους Σωματιδίων (PSO) και Διαφορική εξέλιξη (DE). Επιπλέον, νέοι καινοτόμοι αλγόριθμοι που δεν βασίζονται μόνο στη βιολογία αλλά και στη φυσική ή και στη χημεία έχουν προκύψει . Η χρήση των παραπάνω αλγορίθμων έχει αυξανόμενο αντίκτυπο σε προβλήματα μηχανικής του πραγματικού κόσμου. Οι συμμετέχοντες στο σχολείο θα αποκτήσουν θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και μια ευρεία προοπτική στις παραπάνω ερευνητικές περιοχές. Επιπλέον, θα μάθουν στην πράξη πειραματιζόμενοι με ασκήσεις MATLAB.

To Σεμινάριο θα είναι υβριδικό καθώς θα γίνει με φυσική παρουσία στο ΚΕΔΕΑ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και θα σταλεί σε όσους το δηλώσουν σύνδεσμος zoom δίνοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Τέλος εγγραφής
30 €, για Φοιτητές (προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί)
60 €, για μη-Φοιτητές (Καθηγητές, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Επαγγελματίες, Απόφοιτοι)

Πώς να εγγραφείτε:
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο (https://edu.eledia.org/courses/eledia-auth-2022-global-optimization/).

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες

Διοργάνωση
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών , Πανεπιστήμιο Τρέντο, Ιταλία,  IEEE ED/MTT/AP Greece chapter.