Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επισυνάπτονται:

  • Η Πράξη ορισμού της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
  • Το πρακτικό Ορισμού Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας
  • Το Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφιοτήτων

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ) την 1η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, από τις 15:00 έως τις 21:00.