Επισυνάπτεται η πρόσκληση για τα δια ζώσης δωρεάν σεμινάρια που διοργανώνει το Grow with Google, το Γραφείο Διασύνδεσης και τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 30/11/2022 και 1/12/2022.

Στο συνημμένο θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τη εκδήλωση και τους συνδέσμους για τις εγγραφές.