Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σε διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ) την Τετάρτη 21/12/2022 στις 16:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.cdm.