Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

αγαπητοί φοιτητές,

τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση για ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

α) από το Γραφείο Διασύνδεσης

β) από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

γ) από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών,

μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.chemeng

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκδήλωση.