Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια Ακαδημαϊκής Γραφής, τα οποία οργανώνονται από την κα Σιδηροπούλου, κάθε Παρασκευή 15:00 – 17:00, στην αίθουσα ΑΠ3_10 (Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ).