Ενημερωθείτε για τα προγράμματα υποτροφιών της Δημοκρατίας της Λετονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.