Λεπτομέρειες για τις υποτροφίες της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποτροφίες HELMEPA_2016-2017