Υποτροφίες αριστείας ΙΚΥ μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα – Πρόγραμμα SIemens στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού  μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.

Λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.iky.gr/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2014-15