Σας ενημερώνουμε παρακάτω με τα συνημμένα αρχεία και με την ανακοίνωση για τρεις υποτροφίες:

1) Ypotrofies Kivernisis Meksikou_2016

2) Ypotrofies allodapis_2016-2017

3) Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Οι επιστημονικοί τομείς είναι:

α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και υπογεγραμμένη την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά .

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και για οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.