Η επόμενη ορκωμοσία αποφοίτων Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προγραμματίζεται για τις 5 Απριλίου 2023, ώρα 11.00πμ, στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στη ΖΕΠ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που σκοπεύουν να ορκιστούν στην ημερομηνία αυτή, θα πρέπει μέχρι τις 10-03-2023:

  • Να έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη διπλωματική τους (παρουσίαση, αποστολή στη Γραμματεία κ.λπ.), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες (https://chemeng.uowm.gr/diplomatiki-ergasia/).
  • Να επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.
  • Να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση για ορκωμοσία (επισυνάπτεται).
  • Να επιστρέψουν βιβλία που (τυχόν) έχουν δανειστεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
  • Να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στη βάση δεδομένων της Δομής Αποφοίτων (https://alumni.uowm.gr/)
  • Να αποστείλουν στη Γραμματεία το αποδεικτικό της κατάθεσης για την έκδοση του παπύρου (ο λογαριασμός αναφέρεται στην αίτηση για ορκωμοσία).

Επίσης, προγραμματίζεται διαδικτυακή συνάντηση με τη Γραμματεία με τους φοιτητές/φοιτήτριες που σκοπεύουν να ορκιστούν, μέσω ZOOM στις 21-02-2023 και ώρα 13:00, μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/my/uowm.g.chemeng