Αναβολή Μαθήματος Μηχανική Υγρών Αποβλήτων 26-2-2021

Αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα της Μηχανικής Υγρών Αποβλήτων δεν θα πραγματοποιηθεί στις 26-2-2021 ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή στο συνέδριο Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον Χημική Μηχανική https://www.chemop.gr/ που συνδιοργανώνει το τμήμα μας Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωση με νεότερη ανακοίνωση ...

Εμβόλιμη εξεταστική εαρινού εξαμήνου (ανανέωση 20-1-2021)

Αγαπητοί φοιτητές επισυνάπτεται το ανανεωμένο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής η οποία έχει μετατεθεί κατά μιά εβδομάδα Δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική (μαθήματα εαρινού εξαμήνου) έχουν μόνο οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος που έχουν ξεπεράσει τα 10 εξάμηνα φοίτησης και έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα Μαθήματα Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ψηφιακή αίθουσα chemeng6 στις 18-20 εκτός αν ορίζεται διαφορετι...

Μάθημα Περιβαλλοντικής Μηχανικής 15-01-2021

Αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα της Περιβαλλοντκής Μηχανικής στις 15-01-2021 θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 αντί για τις 09:00 που ήταν προγραμματισμένο στην ψηφιακή αίθουσα chemeng6 Δρ. Ζαχαρίας Φροντιστής ...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

(Λογω των εκτακτων μέτρων το πρόγραμμα ανανεώθηκε στις 21-10-2020, άλλαξε η ψηφιακή αίθουσα των μαθημάτων "Υδραυλική" και "Εδαφομηχανική") Αγαπητοί φοιτητές συνημμένο μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους  2020-2021 Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 12-10-2020 Για τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom. Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του μπορείτε να βρεί...