Αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι το αναβληθέν μάθημα της  «Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας» στις  05/04/2017 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 09/05/2017 από τις 10:00-14:00 και την Τρίτη στις  16/05/2017 από τις 10:00-14:00.
Η διδάσκουσα
Δρ. Ιωάννα Αλεξανδροπούλου