Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2016-2017

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο έγγραφο: Εκμάθηση αραβικής γλώσσας_2016-2017

Υποτροφίες της HELMEPA για το 2016-2017

Λεπτομέρειες για τις υποτροφίες της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποτροφίες HELMEPA_2016-2017

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποτροφίες Τουρκία_2016-2017

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ- Siemens 2014/15

Υποτροφίες αριστείας ΙΚΥ μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα - Πρόγραμμα SIemens στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού  μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.iky.gr/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2014-15

Πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στη Σλοβακία το έτος 2016-2017

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στη Σλοβακία το έτος 2016-2017 θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Υποτροφίες Σλοβακία