Κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε όλη την Επικράτεια, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι φοιτητές κάθε Τμήματος σε όλα τα Ελληνικά Κρατικά ΑΕΙ καλούνται να εκλέξουν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου των Φοιτητών.

Για την μεταβατική περίοδο μέχρι την πρώτη εκλογική διαδικασία που θα λάβει χώρα το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι φοιτητές του 1ου έτους θα κληθούν έγκαιρα να εκλέξουν 5μελή επιτροπή έτους, η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί τα φοιτητικά θέματα μέχρι την συγκρότηση σε σώμα του πρώτου ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.