Το διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής ασκείται από Καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές (πρώτης βαθμίδας), αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες. Οι διδακτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες πολλές φορές καλύπτονται από επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διδακτικό προσωπικό Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

  1. Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής[etagaris at uowm.gr – 2461056620]
  2. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής [zfrontistis at uowm.gr – 2461056659]

Διδακτικό προσωπικό από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής

  1. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής [ylb at uowm.gr – 24610-56660]
  2. Νικόλαος Σαπίδης, Καθηγητής [nsapidis at uowm.gr – 24610-56608]
  3. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής[gmarnellos at uowm.gr – 24610-56690]
  4. Ελένη – Ραφαέλα Σωτηροπούλου, Λέκτορας[rsotiropoulou at uowm.gr – 24610-56645]
  5. Γεώργιος Πανάρας, Επίκουρος Καθηγητής [gpanaras at uowm.gr – 24610-56644]