Το διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής ασκείται από Καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές (πρώτης βαθμίδας), αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες. Οι διδακτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές ανάγκες πολλές φορές καλύπτονται από επιστήμονες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

  1. Νικόλαος Σαπίδης
  2. Αρετή Κοντογιάννη
  3. Γεώργιος Μαρνέλλος
  4. Γεώργιος Σκόδρας
  5. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου
  6. Ιωάννης Μπακούρος 
  7. Γιώργος Πανάρας