Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστικαν τα μέλη της προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

  1. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αναπλ. Καθηγητής Π.Δ.Μ.,  (Πρόεδρος του Τμήματος)
  2. Γεώργιος Σκόδρας, Αναπλ. Καθηγητής Π.Δ.Μ.
  3. Ραφαέλλα – Ελένη Σωτηροπούλου, Λέκτορας Π.Δ.Μ.
  4. Γεώργιος Πανάρας, Λέκτορας Π.Δ.Μ.
  5. Γεώργιος Μαλανδράκης, Λέκτορας Π.Δ.Μ.

 

Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνουν 1 εκπρόσωπος των φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από το σύνολο των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που συμμετέχουν στη Προσωρινή Γενική Συνέλευση.