Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν τα μέλη της προσωρινή Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ως εξής:

    1. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ.,
    2. Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ., (Αναπληρωτής Προέδρου)
    3. Τουρλιδάκης Αντώνης, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ (Πρύτανης Π.Δ.Μ)
    4. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ.,
    5. Γεώργιος Πανάρας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ.

Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από το σύνολο των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που συμμετέχουν στη Προσωρινή Γενική Συνέλευση.