Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν τα μέλη της προσωρινή Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ως εξής:

  1. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ.,  (Πρόεδρος του Τμήματος)
  2. Ευθύμιος Τάγαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ., (Αναπληρωτής Προέδρου)
  3. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ.,
  4. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ.,
  5. Γεώργιος Πανάρας, Λέκτορας Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Δ.Μ.

Τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμπληρώνει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από το σύνολο των μελών του Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού που συμμετέχουν στη Προσωρινή Γενική Συνέλευση.