Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθήματος «Γενική Χημεία» 1ου εξαμήνου

Το μάθημα "Γενική Χημεία" την Πέμπτη 18.10.2018 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή στις 09:00-11:00. Από τη Γραμματεία

Παράταση στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Αγαπητοί φοιτητές Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι από εσάς δεν έχετε υποβάλλει δήλωση μαθημάτων. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και 19-10-2018 και δε θα δοθεί νέα παράταση. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης δε θα μπορέσετε να εξεταστείτε στα μαθήματα του εξαμήνου ούτε στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου ούτε στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Επί...

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019_Τροποποίηση

Αγαπητοί φοιτητές Δείτε το σχετικό αρχείο με το τροποποιημένο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019. Παρακολουθείτε το site για τυχόν αλλαγές. Αρχείο:   Programma_Didaskalias_Xeimerino_TMP_2

Αναβολή μαθήματος «Στατιστική και Πιθανότητες», 3ο εξάμηνο

Ανακοίνωση Αγαπητοί φοιτητές Το μάθημα "Στατιστική και Πιθανότητες", 3ο εξάμηνο δε θα διδαχθεί τη Δευτέρα 08-10-2018. Για την αναπλήρωσή του θα ειδοποιηθείτε από το διδάσκοντα. Αύριο Τρίτη 09-10-18 το μάθημα θα διδαχθεί 11.00-14.00 Από τη Γραμματεία  

Διδασκαλία μαθημάτων «Οικολογική Μηχανική» (7ο εξάμηνο), «Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων» (7ο εξάμηνο), «Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων» (7ο εξάμηνο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8-10-2018 σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 1) Οικολογική Μηχανική (7ο εξάμηνο) 2) Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων (7ο εξάμηνο) 3) Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (7ο εξάμηνο) Από τη Γραμματεία

Διδασκαλία μαθήματος «Προγραμματισμός για Μηχανικούς»

Το μάθημα "Προγραμματισμός για Μηχανικούς" 1ο εξάμηνο, θα διδάσκεται ως εξής: Δευτέρα 14.00-17.00, αίθουσα 6, εργαστήριο Πέμπτη 16.00-18.00, αίθουσα 1, θεωρία Από τη Γραμματεία

Διδασκαλία μαθημάτων «θερμοδυναμική», «Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων», «Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών», «Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής»

Η διδασκαλία των μαθημάτων "Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής" 1ο εξάμηνο "θερμοδυναμική" 3ο εξάμηνο, "Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών" 5ο εξάμηνο, "Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων" 7ο εξάμηνο-επιλογής, θα γίνει κανονικά από την Δευτέρα 8-10-18 Από τη Γραμματεία

Αναβολή μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ Ι» 1ου εξαμήνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ Ι" την Πέμπτη 04-10-2018. Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. Από τη Γραμματεία  

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος «ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» 5ου εξαμήνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το μάθημα “Ατμοσφαιρική Ρύπανση” του 5ου εξαμήνου θα διδάσκεται την Παρασκευή στην αίθουσα 109 του κτιρίου επί της Μπακόλα και Σιαλβέρα 9:00 – 13:00. Από τη Γραμματεία

Αναβολή Μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές Την επόμενη εβδομάδα αναβάλλεται η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1ο εξάμηνο: Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής 3ο εξάμηνο: Θερμοδυναμική 5ο εξάμηνο: Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών 7ο εξάμηνο: Θαλάσσια βιο-γεωχημεία, Διαχείριση Αγρο-βιομηχανικών Αποβλήτων, Αρχές Ωκεανογραφίας, Οικολογική Μηχανική, Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων, Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Για την έναρξη διδασκαλί...