Αναβολή μαθημάτων «Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών» και «Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής»

Αγαπητοί φοιτητές Τα μαθήματα "Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών" και "Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής" που διδάσκει ο κύριος Φροντιστής δε θα διδαχθούν την Τρίτη 20-11-18 και Τετάρτη 21-11-18 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωσή τους. Από τη Γραμματεία

Αλλαγή ώρας εργαστηρίου μαθήματος «Προγραμματισμός για μηχανικούς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός για Μηχανικούς  (1ο εξάμηνο), της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 αναβάλλονται για την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 ώρα 9-11 (και τα δύο εργαστήρια μαζί) στην αίθουσα 1 λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα.   Ο διδάσκων Χ. Γρομπανόπουλος

Αναβολή του μαθήματος «Προγραμματισμός για Μηχανικούς»

Ανακοίνωση Τα εργαστήρια του μαθήματος Προγραμματισμός για Μηχανικούς  (1ο εξάμηνο), της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 αναβάλλονται για την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 τις ίδιες ώρες (2-5) στην αίθουσα 6, λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Ο διδάσκων Χ. Γρομπανόπουλος

Αναβολή μαθήματος «Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων» την Τετάρτη 14-11-18

Αγαπητοί φοιτητές Το μάθημα "Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων" της Τετάρτης 14-11-18 αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ειδοποιηθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση. Από τη Γραμματεία

Αναπλήρωση ωρών διδασκαλίας για το μάθημα «Φυσική Ι»

Οι αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας για το μάθημα "Φυσική Ι" θα πραγματοποιηθούν: Τρίτη 13/11, ώρα 18.00-20.00, κτίριο Μπακόλα και Σιαλβέρα Τετάρτη 14/11, ώρα 18.00-20.00, κτίριο Μπακόλα και Σιαλβέρα Από τη Γραμματεία

Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος «Φυσική Ι»

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Φυσική Ι" της Τετάρτης 07-11-2018 αναβάλλεται, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Από τη Γραμματεία

Αναβολή μαθημάτων «Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων» και «Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων»

Τα μαθήματα "Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων" και "Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων" δε θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα λόγω συμμετοχής των φοιτητών στο συνέδριο SAFE KOZANI 2018. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σύμφωνα με νέα ενημέρωση. Από τη Γραμματεία...

Αλλαγή ώρας διδασκαλίας μαθήματος «Φυσική Ι»

Το μάθημα "Φυσική Ι" 1ου εξαμήνου για την τρέχουσα εβδομάδα θα διδαχθεί ως εξής: Η διδασκαλία της Τετάρτης θα γίνει 18.00-20.00 αντί 14.00-16.00 Η διδασκαλία της Πέμπτης θα γίνει 09.00-11.00 αντί 14.00-16.00 Από τη Γραμματεία

Εργαστήριο μαθήματος «Γενική Χημεία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι εγγραφές για το υποχρεωτικής παρακολούθησης εργαστήριο στα πλαίσια του  μαθήματος «Γενική Χημεία» (1ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή 26/10/2018 ώρα 09:00-11:00 στο κτίριο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Αργυροκάστρου 13, 2ος όροφος). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε δύο τμήματα κάθε Παρασκευή (14:00 - 16:00 και  16:00 - 18:00) * Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική. ** Όσοι φοιτητές δεν παρακο