Η πρακτική άσκηση αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος να γνωρίσουν από κοντά δραστηριότητες που έμμεσα ή άμεσα έχουν σχέση με το αντικείμενο σπουδών τους και να αποκτήσουν εμπειρίες που σχετίζονται με την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, στους φοιτητές του  4ου και 5ου έτους, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εύλογο αριθμό μαθημάτων των τριών πρώτων ετών, δίνεται η δυνατότητα μέσω ΕΠΕΑΕΚ και διμερών συμφωνιών να πραγματοποιήσουν χρηματοδοτούμενη τρίμηνη πρακτική άσκηση (κυρίως κατά τους θερινούς μήνες) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (βιομηχανίες, τεχνικές εταρείες κα)  στην Ελλάδα.

Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται από την αξιολόγηση των αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Μολονότι δεν είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα, η διοίκηση του Τμήματος ενθαρρύνει τους φοιτητές να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση και με το πέρας της να παραδώσουν μία τελική έκθεση πεπραγμένων.