Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα συστεγαστεί προσωρινά με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην οδό Μπακόλα και Σιαλβέρα. Εκεί βρίσκεται η γραμματεία του Τμήματος, τα γραφεία καθηγητών και οι αίθουσες διδασκαλίας. Τα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος θα γίνονται στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αργυρόκαστρου 13 και φιλοξενεί τα εργαστήρια.