Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες

Σας ανακοινώνουμε πως η ταυτοποίηση και η εγγραφή όσων πέτυχαν στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι περαιτέρω διαδικασίες εισαγωγής θα ξεκινήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις ώρες από τις 9.30 π.μ. ως τις 14.00 μ.μ. Εννοείται πως μπορούν να προσέρχονται μόνο όσοι ολοκλήρωσαν την προεγγραφή ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου.

Δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευσή σας στη Γραμματεία για την εγγραφή, αλλά μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφα και ταχυδρομικά (διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη). Για την ταυτοποίηση και τις περαιτέρω διαδικασίες εγγραφής θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά (δεν χρειάζεται επικύρωση κανένα δικαιολογητικό):

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
  2. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα συμπληρώσετε στην εξής διεύθυνση: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp
  3. Φωτοτυπία Απολυτήριου Λυκείου
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

Αφού καταθέσετε τα ανωτέρω έγγραφα και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα σας ενεργοποιήσουμε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου και θα λάβετε τους προσωπικούς κωδικούς για να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα μπορείτε να λάβετε βεβαίωση ότι είστε φοιτητές και να προχωρήσετε στις διαδικασίες για παραλαβή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 2 Οκτωβρίου και θα δείτε τις επόμενες μέρες αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

Επίσης, έχει αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών για τη σίτιση στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://enveng.uowm.gr/2017/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84/