Αγαπητοί/ές

αναρτούμε την ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων από τους πρωτοετείς φοιτητές για δωρεάν σίτιση.

Την ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε στο σύνδεσμο: Ανακοίνωση για σίτιση πρωτοετών 2017-18

Από τη Γραμματεία