Η αναπλήρωση του μαθήματος “Ισοζύγια Μάζας Ενέργειας”  4ου εξαμήνου το οποίο αναβλήθηκε σήμερα Τρίτη 27-02-18, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2-Μαρτίου-2018, 14:00, Αίθουσα 109.
Από τη Γραμματεία