Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία (κα Τριγώνη, 2461056606)