Ανακοίνωση  

Την Παρασκευή 9/3 (3-6 μ.μ.) θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος που δεν πραγματοποιήθηκε στις 14/2. 

Τα μαθήματα της εβδομάδας 12-16/3 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στο 11ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. 

Για την αναπλήρωση θα βγει νέα ανακοίνωση. 

    Ο διδάσκων 

    Γ. Πανάρας