Ειδικά για φέτος ανοίγει η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης και για το 4ο εξάμηνο!!!  Δηλαδή οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

Παρακαλούμε απευθυνθείτε  για πληροφορίες στη Γραμματεία ΤΜΠ (κυρία Δώρα Τριγώνη, τηλ.2461056606)