Αξιότιμοι διδάσκοντες της Πολυτεχνικής Σχολής,

Αγαπητοί φοιτητές

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εκλογής μέλους ΔΕΠ στο τμήμα, με γ.α. «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική διδασκαλία από τον υποψήφιο Φροντιστή Ζαχαρία, την Δευτέρα 26-03-2018, 14.30 στην αίθουσα 106 του κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής επί της Μπακόλα και Σιαλβέρα.

Από τη Γραμματεία