Τα μαθήματα του κ. Σκόρδα για τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή 24 & 25 Μαϊου 2018 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα.