Αγαπητοί φοιτητές

Στη Γραμματεία του Τμήματος σας περιμένει ένα t-shirt με το logo της εκδήλωσης για την “Ημέρα Περιβάλλοντος”

Από τη Γραμματεία