Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα “ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ”, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την Τετάρτη 20-06-2018, ώρα 10.30-11.30

Η Διδάσκουσα

Ντάσιου Κωνσταντίνα