Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα προσλάβει έκτακτο διδακτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη
Τηλ.: 2461056654, email: enveng@uowm.gr

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης_2018-2019 Πολυτεχνικής ΣχολήςSIGNED

Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 2017-2018 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ