Αγαπητοί φοιτητές

ανακοινώνουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος διότι είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας θα το βρείτε στο αρχείο:  Πρόγραμμα διδασκαλίας_Χειμερινό 2018-2019_ΤΜΠ_1

Από τη Γραμματεία