Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα “Ατμοσφαιρική Ρύπανση” του 5ου εξαμήνου θα διδάσκεται την Παρασκευή στην αίθουσα 109 του κτιρίου επί της Μπακόλα και Σιαλβέρα 9:00 – 13:00.

Από τη Γραμματεία