Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος “ΦΥΣΙΚΗ Ι” την Πέμπτη 04-10-2018. Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία