Παρατίθεται η υπ΄αριθμ. Φ. 152/164094/Α5/2-10-2018  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην εγγραφή των εισαγομένων Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σας ενημερώνουμε οι εγγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεκινούν στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται στις 12 Οκτωβρίου 2018. Για τους εν λόγω εισαγόμενους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Σχετικό αρχείο: Dikaiologitika eggrafis Ellhnwn Exwterikou