Η διδασκαλία των μαθημάτων

“Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής” 1ο εξάμηνο

“θερμοδυναμική” 3ο εξάμηνο,

“Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Εργασιών” 5ο εξάμηνο,

“Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων” 7ο εξάμηνο-επιλογής,

θα γίνει κανονικά από την Δευτέρα 8-10-18

Από τη Γραμματεία