ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για το υποχρεωτικής παρακολούθησης εργαστήριο στα πλαίσια του  μαθήματος «Γενική Χημεία» (1ου εξαμήνου) θα πραγματοποιηθούν τη Παρασκευή 26/10/2018 ώρα 09:00-11:00 στο κτίριο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Αργυροκάστρου 13, 2ος όροφος). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε δύο τμήματα κάθε Παρασκευή (14:00 – 16:00 και  16:00 – 18:00)

* Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

** Όσοι φοιτητές δεν παρακολουθήσουν το εργαστήριο ΔΕΝ θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

*** Όσοι φοιτητές δεν εγγραφούν εγκαίρως δεν θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο

 

Εκ του εργαστηρίου