Δράση: Αιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Χρόνος: Τρίτη 6 Νοεμβρίου  2018  Ώρα: 10:00-15:00

Χώρος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία πίσω από το σούπερ My market)  με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Μαμάτσειου Νοσοκομείου.

Ποιοι: Φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος  και Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.

http://dean-eng.uowm.gr/emodosia-me-to-panepistimio-ditikis-makedonias/